European Roulette - Avrupa Ruleti

Avrupa Rulet oyununda rulet bahsi yatırmak için çok farklı yollar vardır. Her bahis farklı sayıları kapsar ve farklı bir dağılıma sahiptir. Tüm bahislere ait ödeme oranları aşağıdaki " Kazanç Tablosu" nda verilmiştir.

Straight Up (Tek Rakam)

Fişi bir sayının ortasına koyarak 0 da dahil olmak üzere herhangi bir sayıya bahis yatırabilirsiniz.

Bu oyuna ait maksimum bahis Rulet masasında gösterilir.

Split Bet (İki Rakama Bahis)

İki sayıyı bölen çizgi üzerine bir fiş koyarak iki sayıya birden bahis yatırabilirsiniz. Bu oyuna ait maksimum bahis, maksimum Straight Up bahsinin ikiyle çarpılması ile hesaplanır.

Street Bet (Üç Rakama Bahis)

Üç sayıdan oluşan bir diziye (bir cadde) bahis yatırmak için, söz konusu dizinin sonunda rulet masasının sınır çizgisi üzerine bir fiş koyun. Bu oyuna ait maksimum bahis, maksimum Straight Up bahsinin üçle çarpılması ile hesaplanır.

Corner Bet (Dört Rakama Bahis)

Dört sayının birleştiği köşe üzerine fiş koyarak dört sayıya birden bahis yatırabilirsiniz. Bu oyuna ait maksimum bahis, maksimum Straight Up bahsinin dörtle çarpılması ile hesaplanır.

Four Bet (Dörtlü Bahis)

0 ile birinci sıra arasındaki çizginin sınır çizgisi ile kesiştiği yerde, fişinizi sınır çizgisi üzerine koyarak 0, 1, 2 ve 3 sayılarına bahis yatırabilirsiniz. Bu oyuna ait maksimum bahis, maksimum Straight Up bahsinin dörtle çarpılması ile hesaplanır.

Line Bet (Altı Rakama Bahis)

İki sırayı bölen çizginin sınır çizgisi ile kesiştiği yerde fişinizi sınır çizgisi üzerine koyarak iki street bet için (iki sırada üçer farklı sayı olmak üzere altı değişik sayı) bahis yatırabilirsiniz. Bu oyuna ait maksimum bahis, maksimum Straight Up bahsinin altıyla çarpılması ile hesaplanır.

Column Bet (Sütuna Bahis)

Her sayı sütununun altında "1'e 2" yazılı üç kutu yer almaktadır. Bu kutulardan birisine fiş(leri)inizi koyarak bir sütundaki bütün sayılar için bahis yatırabilirsiniz. Seçilen sütunda bulunan sayılardan herhangi birisinin gelmesi halinde, 1'e 2 kazanırsınız; 0 gelirse kaybedersiniz. Bu oyuna ait maksimum bahis, maksimum Straight Up bahsinin onla çarpılması ile hesaplanır.

Dozen Bet (12'lik Gruba Bahis)

Fişinizi "1. 12", "2. 12" veya "3. 12" yazılı üç kutudan birisine koyarak oniki sayılık bir gruba bahis yatırabilirsiniz. Bu 12 sayıdan birisi gelirse, 1'e 2 kazanırsınız; 0 gelirse kaybedersiniz. Bu oyuna ait maksimum bahis, maksimum Straight Up bahsinin onla çarpılması ile hesaplanır.

Kırmızı/Siyah, Çift/Tek, Alt/Üst Betleri

Rulet masasının üzerinde bulunan sayıların yarısını kapsayan (0 hariç) ve masanın uzun tarafında yer alan kutulardan birisine bahis yatırabilirsiniz. Her kutu 18 sayı kapsar. Bu bahislerin hepsinde yatırdığınız tutarı kazanırsınız (1'e 1); 0 gelirse kaybedersiniz. Bu oyuna ait maksimum bahis, maksimum Straight Up bahsinin yirmiyle çarpılması ile hesaplanır.

Minimum masa bahsi

Minimum masa bahsi birbirine ilave edildiğinde tüm bahislerinizin (toplam bahsiniz) en azından tabloda belirtilen minimum değere eşit olması (Min işaretine bakınız) gerektiği anlamına gelir.

Kazanan Sayı Ekranı

Kazanan sayı ekranı önceki 13 döndürmede alınan sonuçları görüntüler.

Kazanç Tablosu


Fiş Kapsamı


Süre


Ödeme

1 sayı

Straight Up (Tek Rakam)

1'e 35

2 sayı

Split Bet (İki Rakama Bahis)

1'e 17

3 sayı

Street Bet (Üç Rakama Bahis)

1'e 11

4 sayı

Corner Bet (Dört Rakama Bahis)

1'e 8

5 sayı

Five Bet (Beş Rakama Bahis)

1'e 6

6 sayı

Line Bet (Altı Rakama Bahis)

1'e 5

12 sayı

Dozen Bet (12 Rakama Bahis) veya Column Bet (Sütuna Bahis)

1'e 2

18 sayı

Kırmızı/Siyah, Çift/Tek, Alt/Üst Bahisleri

1'e 1

 

Not: İki, üç ve hatta dört sayı içeren bahisler yatırabilirsiniz. Örneğin, sıfırı kullanarak: 1+0. 1+2+0, 2+0, 3+0 veya 1+2+3+0 için bahis yatırabilirsiniz.
Not: İki, üç ve hatta dört sayı içeren bahisler yatırabilirsiniz. Örneğin, sıfırı kullanarak: 1+0. 1+2+0, 2+0, 3+0 veya 1+2+3+0 için bahis yatırabilirsiniz.

Announces veya Call Bahsleri:

Bir fişi seçerek ve ilgili düğmeye tıklayarak Announces veya Call Bahisleri yatırabilirsiniz:
Voisins de zero - bu "Voisins" yayında bulunan tüm sayılara yatırılan bir bahistir: 22, 18, 29, 7, 28, 12, 35, 3, 26, 0, 32, 15, 19, 4, 21, 2, 25. Bunlar sıfır dahil olmak üzere Rulet çarkının hemen hemen yarısında bulunan sayılardır. Seçtiğiniz değerde dokuz fişe ihtiyacınız vardır. Fişler şu şekilde yatırılır: 4/7, 12/15, 18/21, 19/22, 32/35 sayılarından her birine bir street bet, 0-2-3 üçlüsü için iki fiş ("street bet") ve 25-29 için iki fiş ("corner bet"). Kazançlarınız şöyle olacaktır:

Kazanan numara şunlardan birisi ise:

Size yapılacak ödeme şu kadardır:

Gerçek kârınız :

4, 7, 12, 15, 1, 19, 21, 22, 32, 35

17 ünite (17:1) + 1 fiş

17 + 1 - 9 = 9 fiş

0, 2, 3

22 ünite (11:1) + 2 fiş

22 + 2 - 9 = 15 fiş

25, 26, 28, 29

16 ünite (8:1) + 2 fiş

16 + 2 - 9 = 9 fiş

 

Tier - 27, 13, 36, 11, 30, 8, 23, 10, 5, 24, 16, 33 sayılarını kapsayacak şekilde altı fiş yatırırsınız. Buna Rulet masasındaki Tier yayı adı verilir. Şu parçalardan her birine bir fiş gider: 5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30, 33/36. Bu bahisteki gerçek kar: 17 + 1 - 6 = 12 fiş. Yani ödeme oranı 12:6 veya 2:1.
Orphans - 17, 34, 6, 1, 20, 14, 31, 9 sayılarına bahis yatırırsınız. Buna Rulet masasındaki Orphans yayı adı verilir. Dağıtıcıya beş fiş verirsiniz ve bu fişler şu şekilde yatırılır: 1 sayısına bir straight bahsi ve 6/9, 14/17, 17/ 20, 31/34 sayılarından her birine bir split bahsi. 17 sayısı iki parçaya katılır (14/17 ve 17/20), böylece:


Kazanan numara şunlardan birisi ise:

Size yapılacak ödeme şu kadardır:

Gerçek kârınız :

1

35 fiş (35:1) + 1 fiş

35 + 1 - 5 = 31 fiş

6, 9, 14, 20, 31, 34

17 fiş (17:1) + 1 fiş

17 + 1 - 5 = 13 fiş

17

34 fiş (17:1) + 2 fiş

34 + 2 - 5 = 31 fiş

Number & neighbors - Bir sayıya ve bu sayının sağ ve sol tarafından bulunan komşu sayılara bahis yatırılır. Bu bahis beş fişle oynanır. Örneğin, "8 ve komşuları" oyuncunun beş ardışık sayıya 11-30- 8-23-10 (8 ortada) bahis yatırdığı anlamına gelir. Bu bahisteki gerçek kar: 35 + 1 - 5 = 31 fiştir.
Final bet - Son rakamı aynı olan bütün sayılara bahis yatırırsınız. Örneğin, "final 5" bahsi 5, 15, 25, 35 sayılarına yatırılan bir bahis anlamına gelir. Her sayıya bir straight bet olmak üzere dört fişe ihtiyacınız vardır. Bu sayılardan birisinin kazanması halinde, bu sayıya ait standart kazanç tutarını kazanırsınız. Bu bahisteki gerçek karınız: 35 + 1 - 5 = 31 fiştir.